TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ KĨ THUẬT CAO THUẦN VIỆT
Địa chỉ: Số 9 khu dịch vụ Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 0973 638 837 – 0933 638 866
Website: suachuadientu.net